“Change strategy walks on two feet – one deliberate, and one emergent.” – Henry Mintzberg

Verandering is een complex, emotioneel geladen proces voor mensen. Hoe graag we ook zouden willen dat het netjes en gestructureerd verloopt: dat is niet de realiteit voor mensen die verandering meemaken.

https://thrivenow.be/wp-content/uploads/2018/08/transition-740x374.jpg

Omdat verandering niet eenvoudig is, is duidelijke, frequente communicatie een belangrijk onderdeel ervan. Om te willen en kunnen meegaan in verandering is het noodzakelijk dat mensen begrijpen waarom de verandering dient te gebeuren en hoe het hun zal impacteren.

Bij Thrive zoeken we vanaf het begin naar opportuniteiten om de verandering te ondersteunen door communicatie. We zorgen ervoor dat het aan de noden van de medewerkers beantwoord EN de belangrijke boodschappen van het bedrijf duidelijk en op de juiste momenten naar voor brengt.

“No company, small or large, can win over the long run without energized employees who believe in the mission and understand how to achieve it.”

– Jack Welch

Wendbare communicatie

Bij Thrive geloven we niet meer in een netjes vast getimmerd jaarlijks communicatieplan. Net als bedrijven wendbaar (“agile”) moeten worden om te floreren in een complexe, snel veranderende wereld, moet communicatie dat ook.

Wij stippelen de grote lijnen en de visie van waar we met de verandering naar toe willen uit. Daarnaast krijgt een deel van de communicatie vorm tijdens het veranderingsproces. De juiste mensen, met de juiste boodschap, op het juiste moment.

Benieuwd hoe we u veranderingsproces kunnen helpen vormgeven en ondersteunen? Contacteer ons gerust vrijblijvend via sabine@thrivenow.be